web-ROTI

Jag brukar mäta nyttan med de möten jag håller med hjälp av ROTI (Return On Time Invested). Det är en enkel metod för att förstå om ett möte är bra, om det behöver förbättras eller rent av inte borde hållits över huvud taget. Det hela går ut på att alla deltagare efter mötet får gradera hur stor nyttan var på en skala från 1 till 5.

  1. Totalt meningslöst!
  2. Dåligt, jag hade kunnat använda den här tiden bättre
  3. OK, jag fick ut så mycket av mötet att det motsvarar tiden det tog
  4. Bra, gav mer nytta än det tog tid
  5. Fantastiskt, jag kunde inte använt tiden på ett bättre sätt!

Rent praktiskt kan man gå till väg på lite olika sätt, själv brukar jag rita en linje på white boarden där alla får sätta ett kryss där de vill.

Exempel på ROTI på white board

Ett annat sätt kan vara att låta alla hålla upp 1 – 5 fingrar. Medelvärdet kan vara bra att logga om man vill se hur återkommande möten, tex retrospectives eller sprintplaneringar utvecklats över tiden. Det är också bra att borra i högsta och lägsta värdet för att förstå vad som gjorde att de personerna upplevde mötet som mer och mindre nyttigt. Ett problem med att mäta ROTI på en tavla är att den som sätter första krysset kommer påverka de efterföljandes åsikt. För att testa om det blir någon skillnad har jag och några kolegor satt ihop en web-app där man gör sitt val utan att se de andras röst. Den finns på webroti.com och är gratis att använda. Första versionen är ganska enkel men om intresse finns kan den vidareutvecklas.

En bättre användning av frågorna på dagligt scrum

Läser man en bok om scrum (i princip vilken som hellst) så står det att frågorna man ska svara på när teamet har dagligt scrum är:

  • Vad gjorde jag igår?
  • Vad ska jag göra idag?
  • Har jag några hinder?

Resultatet är att i väldigt många team går man ett varv runt teamet och varje person svarar på frågorna. Klart!

Vad kan vara fel med det?

Problemet är att den första personen måste tala om vad han/hon planerar att göra under dagen utan att ha någon förståelse av hela teamets situation. Hur ska man då kunna ta ansvar för helheten?

En bättre lösning är istället att först gå ett varv och låta alla svara på frågorna som beskriver det nuvarande läget, dvs ”Vad gjorde jag igår?” och ”Har jag några hinder?”. Efter det kör man ett varv till och nu är det enkelt för alla att se vad som är viktigast och svara på frågan ”Vad ska jag göra idag?”.

Det här sättet att arbeta uppmuntrar till samarbete och motverkar individualism.